Alpsten Solutions AB


Datorberäkningar - COLBUCK för stålpelare

COLBUCK är ett skräddarsytt datorsystem för beräkning av maximala bärförmågan med hänsyn till plan böjknäckning hos en tryckt stång utgående från grundläggande teori för knäckning och med beaktande av bl a egenspänningar, initialkrokighet och lastexcentricitet.


Programmet COLBUCK är avsett att möjliggöra beräkning av maximala bärförmågan för en tryckt stång utgående från de verkliga förutsättningarna. Exempel på användning kan vara fall då man önskar en noggrannare lösning än som är möjlig med utnyttjande av approximativa knäckkurvor och förenklade interaktionsformler i normer. Ett exempel är hybridpelare med olika materialhållfasthet i olika delar av tvärsnittet. Andra exempel är stänger med speciella tvärsnitt eller andra förutsättningar där knäckningskurvor i normer inte är direkt tillämpliga.

Normalkraften kan angripa excentriskt vid ena eller båda ändarna. Stången kan vara påverkad av moment vid ändarna.

Egenspänningar och initialkrokighet kan väljas med typiserade förutsättningar inlagda i ett bibliotek i COLBUCK eller anges med valfri fördelning. Tvärsnittet kan bestå av upp till sju rektangulära delar, t ex ett valsat eller svetsat I-tvärsnitt, ett lådtvärsnitt eller ett tvärsnitt förstärkt med påläggsplåtar.

Materialet förutsätts vara elastoplastiskt, där linjär töjhärdning efter flytplatån kan beaktas.

Resultaten från beräkningen redovisas i en resultatrapport med tillhörande bilagor i form av diagram för sambandet normalkraft - utböjning, för utböjning längs stången och för kanttöjningar som funktion av normalkraften (tre diagram för varje beräknat fall). Vidare redovisas resultaten i form av ett knäckningsdiagram med inlagda beräknade knäckningslaster för behandlade tryckta stänger. I knäckningsdiagrammet redovisas också en knäckningskurva beräknad med tangentmodulteorin.

Allmänna förutsättningar och närmare uppgifter om beräkningsmetoder tillämpade i COLBUCK, uppställning av indata m m redovisas i en utförlig användarmanual. Manualen innehåller uppgifter om möjliga indata och två fullständigt redovisade exempel.

Datorprogrammet COLBUCK har utarbetats vid Alpsten Solutions AB. Programmet kan f n köras i en interaktiv DOS-miljö.

© 1997-2020 Alpsten Solutions AB